Sky Frog ระบบ SKYFROG: Proof-of-Delivery + GPS Tracking Solution on Mobile เป็นซอฟต์แวร์ โลจิสติกส์ บริหารการจัดส่ง, ePOD, GPS Track ผ่านมือถือ ซึ่งมี Functions การทำงานหลักๆ ดังนี้

 1. Proof-of-Delivery: การติดตามและยืนยันสถานะงานการรับ-ส่งสินค้าด้วยรูปภาพและลายเซ็น รวมถึงการบันทึกตำแหน่งบริษัทลูกค้าในระบบ
 2. Trackingการตรวจสอบติดตามตำแหน่งยานพาหนะแบบ Real-time และแจ้งเตือนเมื่อมีการขับเกินความเร็วที่กำหนด พร้อมระบบนำทาง Navigator
 3. Communication: การติดต่อสื่อสารกันในทีมงาน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพ หรือเสียง และการสื่อสารแบบกลุ่ม (วอร์) ผ่าน Internet
 4. Reports: รายงานสรุปสถานะงาน สภาพการเดินรถโดยรวมของกิจการ และรายงานอื่นๆ อีกกว่า 20 ชนิด
 5. Othersการบันทึกการใช้น้ำมัน การบันทึกค่าใช้จ่ายพร้อมรายงานสรุปกำไรขาดทุนเบื้องต้น การชำระเงินปลายทางด้วยบัตรเครดิต ฯลฯ

คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติหลัก

 1. การจัดการเส้นทางการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบด้วยระบบ GPS
 2. ตรวจสอบประวัติเส้นทางการเดินทางของยานพาหนะได้สูงสุด 30 วัน
 3. มอบหมายงานและจัดการงานได้ในทันที (Real-Time)
 4. มีการตรวจสอบการจัดส่ง (POD) พร้อมการเก็บหลักฐานด้วยลายเซ็นหรือภาพถ่าย
 5. ข้อมูลเส้นทางการเดินทางและการจราจร
 6. การสื่อสารแบบ Walkie Talkie หรือ Push-To-Talk (PTT) ที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนวิทยุสื่อสารแบบสองทาง
 7. สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบพิกัดความเร็วในระหว่างการขับขี่
 8. ระบบตรวจจับการติดเครื่องยนต์ (หมายเหตุ: กรณีนี้ต้องมีอุปกรณ์เสริม Bluetooth สำหรับการตรวจจับการติดเครื่องยนต์)

การวางแผนรถและเส้นทางอัตโนมัติ

ด้วยฟังก์ชั่น Vehicle Route Planning (VRP) ในระบบ SKYFROG TMS

ช่วยท่านวางแผน จำนวนรถและประเภทรถ ที่จำเป็นต้องใช้การจัดส่งสินค้า รวมถึงวางแผนลำดับและเส้นทางในการจัดส่ง ให้แบบอัตโนมัติ ซึ่งแผนการจัดส่งที่ระบบออกแบบให้นั้น จะมีต้นทุนในการจัดส่งที่ต่ำที่สุด โดยระบบได้พิจารณาเงื่อนการจัดส่งในทุกมิติแล้ว เช่น ปริมาตรบรรทุกของรถ น้ำหนักบรรทุกของรถ ความสามารถพิเศษของคนขับรถ เวลาในการทำงานของคนขับรถ ช่วงเวลาเปิดปิดในการรับสินค้าของปลายทาง สภาพการจราจร เป็นต้น

PROOF OF DELIVERY

การตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการจัดส่งสินค้า Proof of Delivery

ซอฟต์แวร์ SKYFROG รองรับในส่วน ฟังก์ชั่นงาน (Proof of Delivery) ซึ่งใช้บริหารจัดการงานจัดส่งสินค้า โดยผู้จัดงานสามารถสร้างงานและมอบหมายงานให้พนักงานขับรถ (พขร.) ได้ผ่าน Web บน Cloud (SKYFROG Website) พขร. สามารถรับงานจากผู้จัดงานได้โดยอัตโนมัติผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SKYFROG Mobile Application) เมื่อปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูล Proof-of-Delivery (ลายเซ็นพร้อมประทับเวลาและ/หรือภาพถ่ายมีประทับเวลา) ส่งกลับไปยังสำนักงานหลักผ่านระบบ Cloud ของ SKYFROG ได้ทันที

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวยังมีฟังก์ชันเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วย ซึ่งผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูล ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ราคา และถ่ายรูปหน้าปัดบอกระยะวิ่งได้อีกด้วย เมื่อข้อมูลเหล่านี้ได้รับการบันทึก ข้อมูลจะถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูลกลางบริการแบบ Cloud ของ SKYFROG โดยอัตโนมัติ

การติดตาม GPS

ซอฟต์แวร์การติดตามด้วย GPS

ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับบริการแบบ Cloud Computing ของ SKYFROG เพื่อให้สำนักงานใหญ่สามารถตรวจสอบยานพาหนะในแบบทันที (Real-Time) ได้ มีคุณสมบัติในการแสดงมาตรวัดความเร็วช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความเร็วของยานพาหนะได้ คุณสมบัติอื่นๆ ที่มี ได้แก่ ระบบการตรวจจับการติดเครื่องยนต์ของยานพาหนะ

(หมายเหตุ: กรณีนี้ต้องมีอุปกรณ์เสริมสำหรับตรวจจับการติดเครื่องยนต์)

บริการแบบ CLOUD

บริการแบบ Cloud ของ SKYFROG

เป็นโปรแกรมบน Web Browser ซึ่งลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนเรื่อง Server และ Infrastructure ต่างๆ เอง ทำให้ประหยัดต้นทุน และสามารถเริ่มใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ข้อดีอีกอย่างนึงของ Web Application คือ เครื่องแต่ละเครื่องของผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใดๆ สามารถเปิดใช้งานระบบได้ทันทีผ่าน Web Browser เช่น Google Chrome หรือ Internet Explorer โดย SKYFROG Web Application มีคุณสมบัติเด่นๆ บางประการ ดังนี้

 1. สามารถตรวจสอบตำแหน่งสมาร์ทโฟน หรือยานพาหนะที่เปิดใช้งาน SKYFROG ได้ในแบบ Real-time
 2. สามารถตรวจสอบสภาพการจราจรตลอดเส้นทางที่ยานพาหนะที่ใช้ SKYFROG ขับผ่าน
 3. สามารถตรวจสอบประวัติเส้นทางของยานพาหนะได้สูงสุด 180 วัน
 4. สามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงาน ที่มอบหมายโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ให้กับเจ้าหน้าที่ สถานที่ และในเวลาที่เหมาะสม
 5. สามารถตรวจสอบสถานะ การรับงานด้วยหลักฐานภาพถ่าย และลายเซ็น
 6. สามารถตั้งค่า Points of Interest (POI) เช่น ตำแหน่งที่เป็นจุดสนใจในบริเวณนั้น เช่น สวนสาธารณะ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เพื่อให้ง่ายต่อพนักงานในการสร้างงานรับหรืองานส่งสินค้าให้กับลูกค้าในครั้งถัดๆ ไป
 7. มีระบบการแจ้งยืนยันสถานะ การจัดส่งสินค้าผ่านทางอีเมล์แบบ Real-time สำหรับยานพาหนะที่ใกล้มาถึงจุดหมาย หรือทำงานสำเร็จ
 8. มีระบบแจ้งเตือน เมื่อยานพาหนะมีการขับออกนอกเส้นทาง หรือมีการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด หรือแบตเตอรี่ของเครื่องมือถือใกล้จะหมด
 9. สามารถตรวจสอบรายงาน (Reports) ที่เกี่ยวข้องกับสถานะของงาน การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ และรายงานอื่นๆ อีกกว่า 20 ชนิด

SKYFROG Business Intelligence (BI) ที่มีมากกว่า 10 Dashboards

ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้แบบ Real-time รวมถึงสามารถดู KPI ในการจัดส่ง อาทิเช่น %การจัดส่งสำเร็จ %การจัดส่งล่าช้า %ความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการจัดส่งสินค้า และสามารถวิเคราะห์ภาพรวม ในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น การวิเคราะห์การจัดส่งล่าช้ารายพนักงานขับรถ รายงานการวิเคราะห์ตามรายลูกค้า รวมถึง การวิเคราะห์การกระจายตัวของการจัดส่งในรูปแบบ Heatmap บนแผนที่ เป็นต้น

SkyFrog